Eiland
/

Een lied over verhuizen

 

Disclaimer

Door zich toegang te verschaffen tot deze website (www.eilandster.be), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij / zij aan Edgard Eeckman, initiatiefnemer van deze site, de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. 

Edgard Eeckman eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving. Zijn woonplaats: Potaardeberg 58 in 9820 Merelbeke.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via deze website  (www.eilandster.be) worden verzameld, worden enkel door Edgard Eeckman verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten met betrekking tot het lied Eiland. 
Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden. 

De internetgebruiker laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Enkel Edgard Eeckman heeft toegang tot deze gegevens. 

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Edgard Eeckman worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen. 

De internetgebruiker kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie. 
De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door Edgard Eeckman strikt vertrouwelijk verwerkt.


De liedtekst en de muziek van Eiland zijn auteursrechtelijk beschermd.